home
contact
links
login
ABR Progress
           
  Wie is ABR Belgium   Meer weten over ABR  
Call abr.belgium with
         
 
 
ABR Belgium staat voor een centrum dat het ABR programma aanbiedt aan ouders, kinesisten en hulpverleners van mensen met motorische beperkingen. Deze motorische beperkingen omvatten: hersenbeschadiging, hersenverlamming , spraakstoornissen, microcephalie , spasmen, ontwikkelingsachterstand, autisme, Down syndroom, schade door inentingen, epilepsie, gedragsstoornissen, hoofdletsels, beroerten, scoliose, Rett syndroom,…

Het programma bestaat hoofdzakelijk uit het aanleren van de ABR techniek.
Dit is een drukmethode die op termijn functionele verbeteringen meebrengt. Extra functionaliteit die de levenskwaliteit van onze deelnemers daadwerkelijk verbetert.

Sinds Januari 07 is er ook de ABR machine. De toch wel intensieve manuele behandeling wordt hierdoor gedeeltelijk verlicht door de automatisering.
Deze machine geeft hierbij ook volwassenen de kans om minder afhankelijk van derden deze methode te kunnen gebruiken.

ABR Belgium staat niet alleen. Op enkele jaren is ABR uitgegroeid over de hele wereld. Dankzij de mooie resultaten die deze techniek boekt, vinden vele mensen hun weg naar ABR. Met drie centrums (Canada, Singapore en België) bereiken we honderden mensen die in tientallen landen.
 
Do you want to know more about ABR?
Click on your language to open the PDF file.
 
     
   
   
   

Wil je meer weten over onze methode?

Wie is de bezieler?
Wat is ABR?
Wat doet ABR?
Waarin maakt ABR het verschil?
Hoe werkt de methode?
Voorwaarden om goede resultaten te boeken.
ABR in de toekomst...
Klik op onderstaand vlagje

 
How to read PDF-documents?
     
     
     
     
      Official ABR site
     
     
     
       
    Your language: Nederlands  
         
   
Over de grenzen heen
 
 
    On location  
    Naast ons centrum in België, gaat ABR Belgium naar verschillende locaties in Europa en daarbuiten. Op regelmatig tijdstip geven we ons programma in Denemarken, Noorwegen, Italië en Zuid-Afrika.
Hier vind je meer informatie omtrent deze locaties.

Beside our Centrum in Belgium, goes ABR Belgium to different locations in Europe and outside Europe. We giving our program on regularly base in Denmark, Norway, Italy and South-Africa.
Here you can find more information concerning those locations.
 
     
     
     
     
Belgium - Limburg
       
     
Routeplanner ABR
     
     
     
    Our Satellites (Click here)  
       
    Krista and Pieke    
 

Met deze site willen we U laten kennismaken met onze organisatie. Wilt U graag meer informatie, kan U ons altijd contacteren via mail, telefoon of fax (zie contact).
   
     
       
       
       
  Your language:      
         
         
         
         
         
         
           
           
           
         
 
    Copyright  © ABR Belgium
 

 

       


 

Nederlands France English Denmark Norway Click here ! Italy Italy Deutsch Deutsch